Sveiki

Visagino kultūros centro svetainė šiuo metu yra atnaujinama.

VKC naujienas ir renginius stebėkite Facebook.

Kontaktai

Visagino kultūros centras

Įmonės kodas 300509331

Vilties g. 5, LT-31118

Visaginas, Lietuva

Rodyti žemėlapyje

Tel. (8 386) 31865

Faks. (8 386) 31865

sekretore@visaginokultura.lt

Priimamojo darbo grafikas:

I – V: 8.00 – 17.00

VKC „Sedulina“

Vilties g. 5, LT-31118

Visaginas, Lietuva

Rodyti žemėlapyje

Darbo laikas

I – V 8.00 – 20.00, VI 12.00-20.00

VKC „Draugystė“

Parko g. 7, LT-31130

Visaginas, Lietuva

Rodyti žemėlapyje

Darbo laikas

I-V 10.00-20.00, VI 12.00-20.00

VKC „Banga“

Parko g. 16, LT-31133

Visaginas, Lietuva

Rodyti žemėlapyje

Darbo laikas

II – VI: 10.00 – 19.00 val.

Darbuotojai

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas

UAB „Sabelija“

+37063838538

bdar@sabelija.lt

Darbo skelbimai

Mėgėjų meno kolektyvo vadovas

Paskelbimo data 2021-09-09

Visagino kultūros centrui reikalingas Mėgėjų meno kolektyvo vadovas pareigybės dydis - 0,5 etato, 20 val./sav.

Pareigybės paskirtis – vadovauti meno mėgėjų kolektyvui (lenkų dainų ansamblis „Tumelianka“), t. y. atsakyti už jo meninę, mokomąją, organizacinę veiklą ir jos rezultatus.

Konkursą skelbia: Visagino kultūros centras, biudžetinė įstaiga, įmonės kodas 300509331, Vilties g. 5, LT-31118 Visaginas, tel. (8 386) 31 865.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis 2020 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymu Nr. XIV-127, koeficientas 5,00-11,6.

Pareigybės lygis A2.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Mėgėjų meno kolektyvo vadovas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį negu aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2. mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus;
1.3. turėti muzikinį, etnologinį, kitos srities humanitarinį išsilavinimą arba kitokią tradicinės kultūros pažinimo patirtį;
1.4. išmanyti darbo su folkloro kolektyvu specifiką, įvairių folkloro sričių ypatumus, atlikimo stilistiką ir kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes;
1.5.mokėti savarankiškai organizuoti darbą, būti iniciatyviam ir gebėti vadovauti kolektyvui.

Privalumai:
1. Ilgesnė negu 2 metų analogiško darbo patirtis.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus arba jų kopijas:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
4. gyvenimo aprašymą.

Pastaba: galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 9 iki 16.30 val., iki rugsėjo 22 d. imtinai.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:
1. Pateikti asmeniškai konkurso rengėjui adresu: raštinė, Vilties g. 5, Visaginas.
2. Siųsti paštu – registruotu laišku: Vilties g. 5, 31118 Visaginas.
3. Siųsti elektroninio pašto adresu: sekretore@visaginokultura.lt.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį telefonu ir elektroniniu paštu.

Išsamesnė informacija telefonu (8 386) 31865 arba el. paštu: sekretore@visaginokultura.lt.

Veiklos planai

2021 Rugpjūtis

2021 Rugsėjis

2021 Spalis

2021 Lapkritis